Kancelaria Radcy Prawnego - Ewa Urbanowicz
Logo
Prawo upadłościowe

W zakres naszych usług wchodzi:

  • obsługa dłużnika, w tym również byłego przedsiębiorcy lub członka zarządu spółki, w zakresie postępowania restrukturyzacyjnego lub ogłoszenia upadłości
  • doradztwo w zakresie upadłości konsumenckiej
  • reprezentowanie upadłego w postępowaniu upadłościowym
  • obsługa wierzyciela składającego wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika
  • obsługa innych podmiotów uczestnicących w postępowaniu upadłościowym, tj. syndyków, nadzorców sądowych, inwestorów