Kancelaria Radcy Prawnego - Ewa Urbanowicz
Logo
Prawo pracy

W zakres naszych usług wchodzi:

  • reprezentowanie pracowników i pracodawców
  • zastępstwo procesowe przed sądami pracy
  • dochodzenie należności ze stosunku pracy
  • udzielanie porad prawnych oraz sporządzanie opinii prawnych
  • sporządzanie pism procesowych i środków odwoławczych
  • sporządzanie wniosków, odwołań, zażaleń w sprawach ZUS i KRUS
  • reprezentacja przed organami ubezpieczeniowo – rentowymi