Kancelaria Radcy Prawnego - Ewa Urbanowicz
Logo
Prawo medyczne

W zakres naszych usług wchodzi:

  • obsługa prawna podmiotów leczniczych (wieloletnie doświadczenie i znajomość specyfiki działalności)
  • udzielanie porad prawnych w zakresie szeroko rozumianego prawa medycznego: praw pacjenta, praw i obowiązków lekarzy, odpowiedzialności za tzw. błędy medyczne i sposobu dochodzenia roszczeń z tym związanych
  • reprezentowanie przed sądem personelu medycznego oraz pacjentów w sprawach związanych z roszczeniami pacjenta, w tym m.in. o odszkodowanie i zadośćuczynienie za tzw. błędy medyczne
  • reprezentowanie przed Wojewódzkimi Komisjami do Spaw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w sprawach o zdarzenia medyczne
  • reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu karnym w sprawach związanych z tzw. błędami medycznymi