Kancelaria Radcy Prawnego - Ewa Urbanowicz
Logo
Prawo rodzinne i opiekuńcze

W zakres naszych usług wchodzi:

 • sprawy o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa
 • sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami
 • sprawy o podział majątku wspólnego małżonków
 • sprawy z zakresu zarządu majątkiem wspólnym
 • sprawy o alimenty na rzecz drugiego małżonka
 • sprawy o dostarczanie środków utrzymania z tytułu obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny
 • sprawy o nakazanie wypłaty wynagrodzenia lub innych dochodów do rąk drugiego małżonka
 • sprawy o pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej
 • sprawy o określenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej rodziców żyjących w rozłączeniu, w szczególności po orzeczeniu rozwodu lub separacji
 • określenie sposobu utrzymywania kontaktów z dzieckiem
 • sprawy o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka (w tym o zezwolenie na odrzucenie spadku)
 • sprawy o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa
 • sprawy o alimenty